Vil du være med i vores fælleskab?

Nu kan du (gen)tegne dit medlemsskab af foreningen Huset på Næsset for 2024. Vi vil også meget gerne byde nye medlemmer velkommen.
Klik her for at (gen)tegne medlemsskab 
Med dit medlemsskab støtter du vores indsats med at drive Huset på Næsset. Samtidig har du mulighed for at deltage i foreningens medlemsarrangementer, og have medindflydelse på foreningens udvikling og aktiviteter.